Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dâhili Telefon

 Prof. Dr.

 Musa ÖZATA

Dekan V.

280 53 01

 Dr. Öğr. Üyesi

 Fatma ERGÜN

Dekan Yardımcısı

280 53 14

 Dr.Öğr. Üyesi

 Rıdvan KARABULUT

Dekan  Yardımcısı

280 53 10

Fakülte Sekreteri

 

Fakülte Sekreteri

 

Bilgisayar İşletmeni

Nagihan GÜLER

Özel Kalem

280 53 31

Şef

Hacer ERASLAN

Bölüm Sekreteri

280 53 20

Bilgisayar İşletmeni

Şıhayüp GÜNEŞ

Öğrenci İşleri

280 53 43

Anbar Memuru

Şerafettin YERLİKAYA

Fotokopi

280 53 11

Bilgisayar İşletmeni

Serdar SAVAŞ

Personel İşleri- Taşınır Kayıt

280 53 05

Memur

Gülseren KIZILIRMAK

Bölüm Sekreteri

280 59 50

Bilgisayar İşletmeni

Hasan DURSUN

Mali İşler

280 53 25