Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY koordinatörlüğünde yürütülen Hemşirelikte Öğretim dersi kapsamında; sokak, meydan, evler, bazı ilkokullar ve üniversitemiz gibi çeşitli mekânlarda, toplumun her kesimine yönelik 21 etkinlik gerçekleştirmiştir. Öğrenci hemşireler, topluma hizmet ederek öğrenme kapsamında öğreterek öğrenmiş, üniversiteliler olarak toplumla bir arada bulunmuş, sahada yeni deneyimler kazanmışlardır. Gerçekleştirilen etkinliklerden bazıları aşağıda sunulmuştur.

 

 

1.      İİBF yemekhanesinde yemek artıkları ile plastik atıkları ayrıştırmak için farkındalık yarattık.

 

 

2.      Hürriyet ilkokulunda öğrencilerle sağlıklı beslenme konulu oyun oynadık.

 

 

3. Aşıkpaşa      ilkokulundaki kadın öğretmenlere ve öğrenci yurdunda çalışan kadın personele kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını anlattık.

 

 

4.      Öğrenci yurdu yemekhanesinde yemek artıkları ile plastik atıkları ayrıştırmak için farkındalık yarattık.

 

 

5.      Çocuk hakları ve olumsuz ebeveyn tutumları ile ilgili oluşturduğumuz afişleri otobüs duraklarına ve aile sağlığı merkezlerine asarak farkındalık yarattık.

 

 

 

6.      Kadınların toplantı gününe ev ziyareti yaparak kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını anlattık.

 

 

7.Sınıfımızda   sağlık personeline yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet ve flört şiddetini anlattık, tüm şiddet türlerine yönelik farkındalık yarattık.

 

 

8. Soğuk havadan korunmaları için Yeşilyurt ortaokulu öğrencileri ile birlikte hayvanlara barınak yaptık. Okul bahçelerine ve Masal parkına bıraktık. 

 

 

 

 

 

9.      Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında eğitim verdik.

 

 

 

10.      İnönü ilkokulunda ebeveynlere, çocukluk döneminde beslenme konulu eğitim verdik.

 

 

 

11.      Cacabey meydanında kadına yönelik şiddet konulu röportaj yaparak farkındalık yarattık.

 

 

 

12.      Bir dernekte tip II diyabet hastası sığınmacılara Arapça ve Farsça dillerinde diyabet eğitimi verdik.

 

 

 

 

13.      Namık Kemal İlkokulu ve Aşıkpaşa İlkokulu’nda atıklar için çöpler oluşturduk, atıkların ayrıştırılması konusunda tiyatro oynadık, eğitim verdik ve farkındalık yarattık.


 

 

14.      Öğrenci yurdunda erkek öğrencilere yönelik erkeklerde meme kanseri konusunda farkındalık yarattık ve kendi kendine meme muayenesi hakkında eğitim verdik. 

 

 

15.      Olumlu ebeveyn tutumları ile ilgili olarak hazırladığımız afişleri aile sağlığı merkezlerine ve nikah salonu girişine astık.

 

 

16.      Ahi Evran İlkokulu’nda çocuklara yönelik hayvan hakları eğitimi verdik.

 

 

 

17.      Kuşlar için yemlik yapıp ağaçlara astık.

 

 

18.      Hürriyet İlkokulu’nda öğrencilerde engelli bireylere yönelik farkındalık eğitimi verildi. 

 

 

19.      Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kadın çalışanlara yönelik kendi kendine meme muayenesi eğitimi verdik.

 

 

20.Çocuk hakları ile ilgili olarak yeraltı çarşısında bulunan dükkânlara afiş asarak farkındalık yarattık. 

 

 

 

 21.Yeşilyurt Ortaokulu’nda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere kitap hediye ettik.