Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden ; 3.Sınıf öğrencisi   Ahmet Feyyaz Aydın ; İlköğretim Öğrencilerine Yapılan Sağlık Taramalarının Öğrencilerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre İncelemesi , 2.Sınıf Öğrencisi Ecem Yenipınar Ve 1.Sınıf Öğrencisi Gül Kıratlı ; Hemşirelik Kongre Ve Sempozyum Kitaplarında Yayınlanan Şiddet Ve Bağlamındaki Çalışmaların İncelenmesi: 1990-2015 (25 yıl) adlı konular ile Ankara 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresine sözel bildiri ile katılmışlardır.Ayrıca Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinden; 2. Sınıf öğrencileri Ömer Faruk Taşlı ve Ersan Öz ; The Review Of Studies Which Done Violence And Related İn Subject Which Have Been Publıshed In Nurse Journals In Turkey ( Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinde Yer Alan Şiddet Ve İlişkili Konularda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi): 1985-2019 (34 yıl) bildirileri ile  Maltepe University International Nursing Student Congress (INSC) sözel bildiriye  gitmeye hak kazanmıştır. Öğrenciler bu çalışmaları Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ayla Ünsal danışmanlığında yürütmüşlerdir.