Süreç Yönetimi Şeması

 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi İzleme Formu 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.1  Eğitim Öğretim Tasarım Yönetimi Süreç Şeması

 

1.2 Eğitim Öğretim  Uygulamalarının Yönetimi Parametre

1.2 Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Süreç İzleme Formu

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi

 

1.3 Eğitim-Öğretim İzlenmesi ve Değerlendirmesi Yönetimi

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi  ve Değerlendirmesi Yönetimi İzleme Formu

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetim Süreç Şeması

 

1.4 Mezun İlişkilerinin Yönetimi 

 

FR-171 Süreç  ve Performans Parametresi Tanımlama  Formu 

FR-172_Surec_Performans_Parametresi_izleme_Formu

 

 

PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

iA-022-Emeklilik_islemleri_is_Akisi

İA-023-2547 S_K_ 39_MD_Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

iA-227-ögretim_Elemani_Gorev_Suresi_Uzatimi_is_Akisi

İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

İA-233-Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatımı

İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

iA-251-ogretim_Elemani_izin_Kullandirma_is_Akis_semasi

 

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

iA-003-Giden_Evrak_is_Akisi

iA-222-Evrak_Kayit_Sonrasi_is_Akisi

 

MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-006 Sürekli ve Geçiçi Görev Yolluğu Hazırlanması  İş Akışı

İA-008-Satın Alma İş Akışı

İA-009 Doğrudan Temin Usülü ile Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

iA-022-Emeklilik_islemleri_is_Akisi

İA-148 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı

İA-149 Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı

İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

İA-189 Yaklaşık Maliyet İş Akışı

İA-191 Ek Ders ve Fazla Çalışma Hazırlanması Süreci İş Akışı

iA-197-Ders_Telafisi_is_Akisi

iA-198-Ders_Yuku_Formu_Hazirlanmasi_is_Akisi

iA-213-Fazla_Mesai_is_Akisi

İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

iA-249-Kist_Maas_Hazirlama_is_Akis_semasi

İA-250 Maaş Hazırlama İş Akışı

iA-253-olum_Yardimi_odeme_is_Akis_semasi

iA-256-Sinav_ucreti_odeme_is_Akis_semasi

İA-263 Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

 

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

iA-209-Tasinir_Kayit_ve_Kontrol_is_Akisi

iA-242-Devir_Yoluyla_Malzeme_cikis_is_Akis_semasi

iA-243-Devir_Yoluyla_Malzeme_Giris_islemleri

iA-244-Hibe_Edilen_Mal-Malzemenin_cikis_is_semasi

iA-245-Hurdaya_Ayrilan_Mal-Malzeme_cikisi_is_Akis_semasi

İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

iA-255-Sayim_Devir_islemleri_is_Akis_semasi

iA-257-Yil_Sonu_Tasinir_Yonetim_Hesabi_is_Akis_semasi

iA-258-Zimmet_Verme_is_Akis_semasi

iA-259-Zimmetten_Dusme_is_Akis_semasi

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

iA-003-Giden_Evrak_is_Akisi

İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı

İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı

İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı

 İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

iA-100-ogrencilere_Akademik_Danismani_Atanmasi_is_Akisi

iA-101-Ders_Kayit_is_Akisi

İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı

İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

iA-135-Mezuniyet_islemleri_is_Akisi

iA-187-Kayit_Dondurma_islemleri_is_Akis_semasi

İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

 iA-198-Ders_Yuku_Formu_Hazirlanmasi_is_Akisi

iA-199-Mazeret_Sinavi_is_Akisi

iA-211-Sinav_Programi_Hazirlama_is_Akisi

İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

iA-217-Mazeretli_Kayit_Yenileme_is_Akisi

iA-218-Gezi_Faaliyeti_is_Akisi

iA-219-Sinav_Gozetmen_Gorevlendirme_is_Akisi

iA-220-Muafiyet_Basvuru_is_Akisi

iA-221-Enformatik_Bolumu_Derslerine_ogretim_Gorevlisi_Atamasi_is_Akisi

iA-222-Evrak_Kayit_Sonrasi_is_Akisi

iA-223-ogrenci_Yeni_Kayit_islemleri_is_Akisi

iA-229-Sinav_Gozetmen_Gorevlendirme_is_Akisi

İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

iA-232-Muafiyet_Sonrasi_Ders_intibaki_is_Akisi

İA-233-Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatımı

iA-238-ogretim_Elemani_Not_Duzeltme_Basvuru_is_Akisi

İA-239-Tekders Sınav İş Akış

iA-248-Kayit_Dondurma_islemleri_is_Akis_semasi

 

ÖĞRENCİ  İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

iA-054-ilisik_Kesme_is_Akisi

İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı

iA-076-Akademik_Takvim_is_Akisi

İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

iA-092-onlisans_ve_Lisans_Programlarina_Kesin_Kayit_is_Akisi

İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

iA-094-ogrenci_Katki_Payi_ogrenim_ucretleri_is_Akisi

İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı

İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akış