Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Aymelek Çakıl ve Öğr. Gör. Rasime Düğeroğlu hocalarımızın desteği ile öğrenciler tarafından planlı hasta eğitimlerinde kullanılmak üzere çeşitli eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Hem öğrencilerin eğitiminde hem de hasta bilgilendirilmelerinde kullanılacak olan materyaller birimimizde sergilenmiş, sergi fakültemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir.