Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dâhili Telefon

 Prof. Dr.

 Musa ÖZATA

Dekan V.

280 53 01

 Dr. Öğr. Üyesi

 Fatma ERGÜN

Dekan Yardımcısı

280 53 14

 Dr.Öğr. Üyesi

 Ayşegül TURAN

Dekan  Yardımcısı

280 22 85

Fakülte Sekreteri 

 Savaş PUSTU

Fakülte Sekreteri 

 280 53 28

Bilgisayar İşletmeni

Nagihan GÜLER

Özel Kalem

280 53 31

Bilgisayar İşletmeni

Hasan DURSUN

Mali İşler

280 53 25

Bilgisayar İşletmeni

Şıhayüp GÜNEŞ

Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreteri

280 53 43

Bilgisayar İşletmeni Ertuğrul ERTÜRK Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreteri

280 57 08

Bilgisayar İşletmeni

Serdar SAVAŞ

Personel İşleri- Taşınır Kayıt

280 53 05

Bilgisayar İşletmeni

Tuğrul ŞAHİN

Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreteri

280 50 55

Hizmetli Hayrettin ÖZCAN Hizmetli 2805950
İşçi Asiye CEYHAN İşçi 2805950
 İşçi  İskender KOÇ İşçi  2805950
Olusturulma Tarihi:2011-10-27 10:48:37
Guncelleme Tarihi: 2021-04-12 12:48:38