Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 24.01.1997 tarihinde açılan Hemşirelik Bölümü; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik bölümünde Lisans düzeyinde 4 yıl öğrenim verilmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

Etik değerlere,

Etkili iletişime,

Problem çözme becerilerine sahip,

Araştırma becerilerine sahip,

İnsan haklarına saygılı,

Otonomi sahibi,

Lider, lisans düzeyinde hemşire yetiştirmektir.

MİSYON

Eleştirel düşünen, evrensel değerleri olan, eğitici, araştırıcı ve etik ilkelere sahip hemşireler yetiştirmek ve öğrencilerini profesyonel hemşirelik mesleğine hazırlamaktır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesinde söz sahibi olan, meslekte öncü bir kurum olmaktır.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen YGS-2 puan türünden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabilmektedir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri uygulamalar dahil olmak üzere bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar (bkz: Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarih: 4 Ekim 2011 Salı Sayı: 28074).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince her ders için vize, final ve gereken durumlarda bütünleme sınavına tabi tutulmaktadır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 15:04:51
Guncelleme Tarihi: 2021-04-26 12:07:48