TANITIM
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 04.09.2007 tarihinde açılan ebelik bölümü 21.09.2009 yılında lisans düzeyinde ebelik eğitimi vermeye başlamıştır.
 PROGRAMIN AMACI

 • Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen;
 •  Doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen;
 •  Doğum anında annenin bakımını yapabilen;
 •  Fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen;
 •  Normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen;
 •  Acil durumlarda makat doğum yaptırabilen;
 •  Anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen;
 •  Gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen;
 •  Yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen;
 •  Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk den;
 •  Jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen;
 •  Aile planlaması uygulamalarına katılan;
 •  Gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

MİSYON
Evrensel standartlarda ve kültürel değerleri gelişmiş, araştırma becerilerine sahip, lider özellikli, ülkenin sağlık bakım gereksinimlerini çağdaş ve hümanistik yaklaşımlar doğrultusunda karşılayabilen, kadın ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklı profesyonel ebeler yetiştirmektir. 
VİZYON
Değişen dünya şartlarına uygun,  mesleğinde önder, bilgiyi üretmede lider, saygılı ve sorumlu ebeler yetiştirmekte seçkin bir kurum olmaktır.
PROGRAM DİLİ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü programın eğitim dili Türkçedir.
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen YGS-2 puan türünden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI
 Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları ön lisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.
MEZUNİYET ŞARTLARI
Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri uygulamalar dahil olmak üzere bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar (bkz: Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarih: 4 Ekim 2011 Salı Sayı: 28074).
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
 Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince her ders için vize, final ve gereken durumlarda bütünleme sınavına tabi tutulmaktadır.

 

İŞ OLANAKLARI

 •  Sağlık Bakanlığı hastanelerinde,
 •  Üniversite hastanelerinde,
 •  Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve sağlık evlerinde,
 •  Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde,
 •  Özel hastanelerde ve polikliniklerde çalışabilirler,
Ayrıca üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:07:59
Guncelleme Tarihi: 2014-08-20 06:56:01