TANITIM
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 04.09.2007 tarihinde açılan Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, hastanede yatan ve özel gereksinimleri olan çocukların zihinsel, dil, öz bakım, motor, duygusal ve sosyal gelişim alanlarında destekleyici programlar oluşturan; çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 21.09.2009 yılında lisans düzeyinde çocuk gelişimi eğitimi vermeye başlamıştır.
PROGRAMIN AMACI

 • 18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimleri olan, hastanede yatan, çalışan, mülteci, suçlu ve korunmaya muhtaç çocukların tüm gelişim alanlarının değerlendirme,
 • Gelişimlerinin takip edilmesi,
 • Çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların oluşturulması,
 • Ailelere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık,
 • Eğitim ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
 • Hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması,
 • Çocuk ile ilgili programların ve yayın organlarının hazırlanması
 • Zarar verebilecek nitelikteki yayınlarda ve programlarda bilirkişi görevinin yapılması,
 • Gereksinimler doğrultusunda kurum ve kuruluşlara çocuk ve aile ile ilgili proje üretme, yürütme, danışmanlık
 • Yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarının yapılması gibi konularda eğitim almaktadır.

MİSYON
Bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerini kapsayan 0-18 yaş grubundaki çocukların tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, öz bakım, motor, duygusal ve sosyal gelişim) gelişim düzeylerini belirleyecek, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlayacak ve çevre düzenlemesi yapacak; çocuklara, ailelere, kurumlara, çocuk gelişimi alanında çalışan bireylere alan ile ilgili danışmanlık verecek ve multidisipliner çalışma formasyonu ile donatılmış ve nitelikli çocuk gelişimci yetiştirmektir.
VİZYON
Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, çocuğa, aileye ve eğitimcilere önder olabilecek, sorun çözme becerisine sahip, etkili iletişim kurma becerisine sahip, toplumun gereksinimleri doğrultusunda sürekli kendini geliştirebilen, yaratıcı, araştırıcı, objektif, ve toplum yararına çalışan çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
PROGRAM DİLİ
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü programın eğitim dili Türkçedir.
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen YGS5 puan türünden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI
 Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları ön lisans ve lisans derslerinden başarılı olduklarından Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.
MEZUNİYET ŞARTLARI
Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri uygulamalar dahil olmak üzere bütün derslerden başarılı olmalıdırlar ve en az 240 AKTS kredisi sağlamalıdırlar (bkz: Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarih: 4 Ekim 2011 Salı Sayı: 28074).
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
 Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince her ders için vize, final ve gereken durumlarda bütünleme sınavına tabi tutulmaktadır.
İŞ OLANAKLARI

 • Hastanelerde Ve Aile Sağlığı (Bkz. Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1997)
 • Üniversiteler
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Eğitim Kurumları Ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
 • Çocuk Ve Gençlik Merkezleri (Bkz. Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 2001)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000)
 • Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri (Bkz. Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri (Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri  (Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 2007)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği (Bkz. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği, 2001)
 • UNICEF, ILO Ve Gönüllü Kuruluşlar (Stk) Proje Üreticisi, Yürütücüsü ve Danışman Olarak Görev alabilirler.
Olusturulma Tarihi:2011-09-13 15:05:49
Guncelleme Tarihi: 2014-08-20 07:02:41