Brundtland Raporu olarak da bilinen Ortak Geleceğimiz başlıklı çalışma, Ekim 1987’de Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmıştır. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılama” olarak tanımlanmıştır. İzleyen yıllarda, sürdürülebilir kalkınma konusunda birçok uluslararası toplantı ve konferans düzenlenmiştir. 2015 yılında ise, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 17 amaç ve 169 hedeften oluşan ve 2030 yılına kadar yerine getirilmesi gereken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını içeren Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi kabul edilmiştir. Bu amaçlar şu şekildedir:

 1. Yoksulluğa Son
 2. Açlığa Son
 3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim
 13. İklim Eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar