Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Kalite Koordinatörlüğü

 Adı Soyadı  Bölümü Görevi 
Prof. Dr. Musa ÖZATA Dekan  Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Hilal SEKİ ÖZ Dekan Yrd/ Gerontoloji Bölüm Başkanı  Birim Kalite Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Fatma ERGÜN Dekan Yrd. Üye 
Savaş PUSTU Fakülte Sekreteri Üye 
Prof. Dr. Gökçe DEMİR Hemşirelik Bölüm Başkanı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özkan SARIKAYA Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halime AYDEMİR Ebelik Bölüm Başkanı  Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Enver TÜRKSOY Çocuk Gelişimi Bölümü  Üye 
Öğr. Gör. Sümeyye AHİ Ebelik Bölümü Üye
Araş. Gör. Elif KAYA Hemşirelik BölümÜ Üye 
Araş. Gör. Hikmet BAYAM Gerontoloji Bölümü Üye 
Araş. Gör. Melike YEĞİN Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye 
Araş. Gör. Gamze SAATÇİ Hemşirelik Bölümü Üye 
Araş. Gör. Elif ÇÖMLEKÇİ Gerontoloji Bölümü Üye 
Yunus Emre DEMİRASLAN Öğrenci Üye