Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü, Komisyonları Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü, Komisyonları ve  Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu ***

Birim Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü (En az 5 kişiden oluşmalıdır)


Koordinatör                            : Prof. Dr. Musa ÖZATA

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERGÜN

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CEYHAN

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Özkan SARIKAYA

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır)

Başkan                                    : Prof.Dr. Ayla ÜNSAL

Üye                                         : Doç.Dr. Gökçe DEMİR

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Gülşen ARSLAN ATAY

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ

Üye                                         : Öğr. Gör. Rasime DÜĞEROĞLU

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Nurdan AYMELEK ÇAKIL

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Halime AYDEMİR

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Özkan SARIKAYA

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Yasemin CEYHAN

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KART

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuba KOÇ

Akreditasyon Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır)

Başkan                                    : Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül TURAN

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Yasemin CEYHAN

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Özkan SARIKAYA

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Neslihan ÖZDEMİR

Üye                                         : Öğr. Gör. Sümeyye AHİ

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Erdal AKDENİZ

Ölçme Değerlendirme Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır)

Başkan                                    : Prof.Dr. Ayla ÜNSAL

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Nurdan AYMELEK ÇAKIL

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Enver TÜRKSOY

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Seda ERYILMAZ

Üye                                         : Arş.Gör. Elif KAYA

Üye                                         : Doç.Dr. Muradiye KARASU AYATA

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi  Gizem Deniz BÜYÜKSOY

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Yasemin CEYHAN

Üye                                         : Doç.Dr. Gökçe DEMİR

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Özkan SARIKAYA

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Elif Tuba KOÇ

Program ve Sınav Komisyonu (En az 3 kişiden oluşmalıdır)

Başkan                                    : Doç.Dr. Muradiye KARASU AYATA

Üye                                         : Öğr.Gör. Habibe Derya AÇIKGÖZ

Üye                                         : Dr.Öğr.Üyesi Sevda KORKUT ÖKSÜZ

Üye                                         : Arş.Gör. Selin SÖYÜNMEZ

Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu:

Sorumlu/Sorumlular                 : Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERGÜN  

Yardımcı                                 : Dr.Öğr.Üyesi  Gizem Deniz BÜYÜKSOY

*** Oluşturulacak koordinatörlük ve komisyonlar akademik birim düzeyinde değerlendirilmelidir.