Adı-Soyadı

Unvan

Görev

Yerine Bakacak Personel (İzin/Rapor/Görevlendirme)

Sorumlu Olduğu Birim Amiri

Musa ÖZATA

Prof. Dr.

Dekan

Doç. Dr. Fatma ERGÜN

Doç. Dr. Hilal SEKİ ÖZ

Rektör

Fatma ERGÜN

Doç. Dr.

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Hilal SEKİ ÖZ

Dekan

Hilal SEKİ ÖZ

Doç. Dr.

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Fatma ERGÜN

Dekan

Gökçe DEMİR

Prof. Dr.

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Rasime DÜĞEROĞLU

Öğr. Gör. Habibe Derya AÇIKGÖZ

Dekan

Halime AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Ebelik Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Sümeyye AHİ

Dekan

Özkan SARIKAYA

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Enver TÜRKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KART

Dekan

Muradiye KARASU AYATA

Doç. Dr.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Fatma ERGÜN

Dekan

Hilal SEKİ ÖZ

Doç. Dr.

Gerontoloji Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN

Dekan

Ayşegül TURAN

Dr. Öğr. Üyesi

Ergoterapi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Fatma ERGÜN

Dekan


Adı-Soyadı

Unvan

Görev

Yerine Bakacak Personel (İzin/Rapor/Görevlendirme)

Sorumlu Olduğu Birim Amiri

Savaş PUSTU

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri

Doç. Dr. Fatma ERGÜN

Dr. Öğr .Üyesi Ayşegül TURAN

Dekan

Amine KILIÇ

Memur

Özel Kalem, Yazı İşleri, YKK

Memur Rıdvan ÇİNGİ

Fakülte Sekreteri

Şıhayüp GÜNEŞ

Bilgisayar İşlt.

Öğrenci İşleri

Memur Rıdvan ÇİNGİ

Fakülte Sekreteri

Tuğrul ŞAHİN

Bilgisayar İşlt.

Bölüm Sekreteri (Hemşirelik)

Bilgisayar İşlt. Şıhayüp GÜNEŞ

Bilgisayar İşlt.  Serdar SAVAŞ

Fakülte Sekreteri

Ertuğrul ERTÜRK

Bilgisayar İşlt.

Personel işleri

Bilgisayar İşlt.   Hasan DURSUN

Fakülte Sekreteri

Serdar SAVAŞ

Bilgisayar İşlt.

Bölüm Sekreteri (Ebelik, Çocuk Gelişimi, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik) Taşınır İşleri

Bilgisayar İşlt. Şıhayüp GÜNEŞ

Bilgisayar İşlt. Tuğrul ŞAHİN

Fakülte Sekreteri

Hasan DURSUN

Bilgisayar İşlt.

Mali İşler

Bilgisayar İşlt. Ertuğrul ERTÜRK

Fakülte Sekreteri

Rıdvan ÇİNGİ

Memur

Öğrenci İşleri/Taşınır

Bilgisayar İşlt.  Şıhayüp GÜNEŞ

Fakülte Sekreteri

Asiye CEYHAN

Sürekli İşçi

Temizlik Personeli

İskender KOÇ

Mehmetcan ALBAYRAK

Fakülte Sekreteri

İskender KOÇ

Sürekli İşçi

Temizlik Personeli

Asiye CEYHAN

Mehmetcan ALBAYRAK

Fakülte Sekreteri

Mehmetcan ALBAYRAK

Sürekli İşçi

Temizlik Personeli

İskender KOÇ

Asiye CEYHAN

Fakülte Sekreteri