Sağlık Bilimleri Fakültemiz Tüm Bölümlerinde (SBF Hemşirelik Bölümü Hariç) yaz dönemi 20 iş günü zorunlu Yaz Stajı uygulanmaktadır.
Staj başvuru, uygulama ve değerlendirilmesi süreçlerinde aşağıda bağlantısı verilen Staj Yönergesi hükümleri uygulanır.
Staj Yönergesi hükmünce süreçlerle ilgili takvimler belirli zamanlarda öğrenci duyuruları üzerinden yayınlanır.

KYS-FR-022 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Başvuru ve Kabul Formu

YÖ-072 KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Uygulama Yönergesi

YÖ-013 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yıl İçi ve Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Yönergesi

FR-584 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yıl İçi ve Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Sözleşme Formu

FR-580 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mesleki Uygulama Dosyası

FR-581 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 1. Sınıf Mesleki Uygulama Dosyası

FR-582 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Yaz Dönemi Klinik Değerlendirme Formu

FR-583 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Günlük Öğrenci Takip Formu

Ebelik Bölümü Öğrenci Uygulama Karnesi İşleyiş Basamakları

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerimizin Staj Dosyaları

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2.Sınıf Staj Dosyası 

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3.Sınıf Staj Dosyası