2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğrencilerin disiplin işleri başlıklı 54. Maddesi hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.